«Address Construction»-ը Հայաստանում գործող կառուցապատման ու շինարարական լավագույն ընկերություններից է։


Gor Abrahamyan -> web developer | Գոռ Աբրահամյան -> վեբ ծրագրավորող «Address Construction»